.

.

PEKAO S.A. 27 1240 2210 1111 0010 4371 6341

Więcej na temat odbudowy [pod linkiem tu] i tu-[link]

sobota, 6 stycznia 2018

Uroczystość Św. Scholastyki

10 lutego to dzień uroczysty dla mniszek benedyktynek. W tym dniu bowiem przypada  wspomnienie św.  Scholastyki, bliźniaczej siostry św.  Benedykta. Wiadomości na temat życia tej świętej benedyktynki znajdujemy w Dialogach Grzegorza Wielkiego.


Z Dialogów św. Grzegorza Wielkiego, papieża
(księga 2, 33) 

Więcej osiągnęła, albowiem więcej umiłowała


Scholastyka, siostra świętego Benedykta, od samego dzieciństwa poświęcona wszechmogącemu Bogu, miała zwyczaj raz w roku odwiedzać swojego brata. Mąż Boży przyjmował ją niedaleko poza bramą, w pomieszczeniu należącym do klasztoru. 
Pewnego dnia przybyła według zwyczaju, a czcigodny brat wyszedł ku niej ze swymi uczniami. Cały dzień spędzili na modlitwie i świętych rozmowach, a kiedy zapadł zmrok, spożyli wspólnie posiłek. 
Ponieważ do późnych godzin przeciągnęły się ich święte rozmowy, Scholastyka zwróciła się do brata ze słowami: "Proszę cię, nie odchodź ode mnie tej nocy. Aż do świtu rozmawiajmy o radościach nieba". On jednak odparł: "Siostro, o czym ty mówisz? Żadną miarą nie mogę przebywać poza klasztorem". 
Świątobliwa niewiasta, skoro usłyszała odmowę brata, oparła na stole złożone ręce i modląc się do wszechmogącego Boga pochyliła głowę. Kiedy zaś uniosła ją znad stołu, rozszalała się tak wielka burza z grzmotami i błyskawicami, zerwała się tak gwałtowna ulewa, iż ani Benedykt, ani towarzyszący mu bracia nawet na krok nie mogli odejść z miejsca, w którym przebywali. 
Wtedy to zmartwiony mąż Boży zaczął narzekać: "Niech Bóg wszechmogący wybaczy ci twój czyn, Siostro". Lecz ona odpowiedziała: "Oto prosiłam cię, a nie chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego, i zostałam wysłuchana. Teraz więc odejdź, jeśli zdołasz. Pozostaw mnie i wracaj do klasztoru". 
Tak więc ten, który nie chciał pozostać dobrowolnie, pozostał wbrew swojej woli. Cały czas czuwali przeto razem, znajdując pokrzepienie we wzajemnej wymianie świętych myśli. 
A nic w tym dziwnego, iż owej godziny Scholastyka przemogła brata. Albowiem zgodnie ze słowami świętego Jana: "Bóg jest miłością" było rzeczą zupełnie słuszną, aby więcej potrafiła ta, która więcej umiłowała. 
A kiedy w trzy dni później mąż Boży, znajdując się w swojej celi, podniósł oczy ku niebu, zobaczył, jak dusza jego siostry, opuściwszy ciało, ulatuje pod postacią gołębicy ku wyżynom nieba. Ciesząc się tak wielką jej chwałą, złożył Bogu dzięki hymnami i modlitwami. Posłał też braci, aby przynieśli jej ciało do klasztoru i złożyli w grobie, który przygotował dla siebie. 
Tak się stało, iż nawet grób nie rozdzielił tych, których umysły zawsze były zjednoczone w Bogu.

W uroczystość św. Scholastyki wiele sióstr składało swoje śluby zakonne. Chciały bowiem wyruszyć  w swoją podróż życia drogą benedyktyńskiego powołania pod opieką tej wielkiej Patronki. Taką mniszką jest nasza s. Agata, która składała swoje śluby 10 lutego 1955 r. czyli 63 lata temu! Z kolei matka Klara, przeorysza a zarazem prezeska Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Mniszek Benedyktynek, składała swoje śluby 25 lat temu, 10 lutego 1993. Obchodzi więc dzisiaj swój srebrny jubileusz. Z tej okazji na Eucharystię przybyło trzech kapłanów: ks. Proboszcz, ks. Piotr i ks. Roman, którzy modlili się w intencji Jubilatki i całej Wspólnoty. Naszym drogim siostrom składamy serdeczne życzenia wszelkich łask potrzebnych na dalsze lata życia zakonnego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i wiele sił i zdrowia w służbie Bogu i ludziom. Pamiętamy w modlitwie również o s. Edycie świętującej dzisiaj swoje urodziny.

  s. Agata  
                                        Matka Klara
            Wizyta duszpasterska w klasztorzeW Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2018 roku w klasztorze sióstr benedyktynek odbyła się tradycyjna "kolęda" czyli wizyta duszpasterska. Po Eucharystii sprawowanej o godz. 8.00 Ks. proboszcz Wiesław Niemyjski oraz Ks. Benedykt Karpiński udali się do kaplicy sióstr, gdzie modlitwą rozpoczęli wizytę. Następnie wszyscy udali się na poświęcenie klasztoru przy śpiewie kolęd. Spotkanie zakończyło się wspólnym śniadaniem w refektarzu.

wtorek, 26 grudnia 2017

Wizyta J. E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa u Benedyktynek


Wizyta J. E. Ks. Bp Tadeusza Pikusa u Benedyktynek w Drohiczynie w święto św. Szczepana.
Tradycyjnie już, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Ordynariusz diecezji drohiczyńskiej Bp Tadeusz Pikus odprawił Eucharystię w kościele pw Wszystkich Świętych Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie. Ks. Wiesław Niemyjski, dziekan i proboszcz parafii katedralnej przywitał dostojnego gościa. Obecny był również sekretarz ks. bpa ks. Tomasz Szmurło oraz diakon Sylwester. Homilię wygłosił Ks. Bp Tadeusz Pikus. "Dlaczego Bóg posłał Syna swego to wiadomo - bo ukochał człowieka. Ale po co Go posłał?" Pytał nasz Ordynariusz i w dalszym rozważaniu szukał odpowiedzi na to pytanie. Pan Jezus uzdrowił sporą grupę osób, kilkoro wskrzesił, wielu nakarmił. Ale nie sprawił, że zniknęło cierpienie, głód i nie uczynił raju na ziemi. Po co więc przyszedł? Nie uczynił tutaj raju, bo królestwo Jego nie jest z tego świata. Jezus przyszedł dać świadectwo o Królestwie Bożym. Padło kolejne pytanie: Ale co ty zrobiłeś dla Boga? Przywołana została w tym miejscu postać św. Szczepana, męczennika. Dał on świadectwo miłości bo umiłował tych co go kamienowali. Św. Szczepan oddał swoje życie i tak wypełnił przykazanie Jezusa by miłować tak jak On umiłował. To jest właśnie świadectwo. Przytoczone zostały również słowa Pana Jezusa, który mówił, iż "przyszedłem ogień rzucić na ziemię" (Łk 12,49). Ten ogień to Duch Święty. Ksiądz Biskup życzył  wszystkim obecnym byśmy otwierali się na Ducha Świętego, by płonął w naszych sercach ogień Bożej miłości, byśmy mogli być autentycznymi świadkami. Padły też słowa ukazujące co jest antyświadectwem czyli niezgoda i brak jedności i życzenie by umieć pokonywać wszystkie trudności na drodze do świętości. Każdy jest bowiem powołany do świętości. "Święty człowiek to ten, w którego życiu uobecnia się Bóg" - tymi słowami nasz Ordynariusz zakończył homilię.
Po Eucharystii dostojny gość spotkał się z siostrami w ich refektarzu by podzielić się z nimi opłatkiem.